Najbliższe nabory w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Jeśli przyciągnęliśmy Waszą uwagę i zainteresowanie współraca bałtycką poprzez projekt UMBRELLA, to z radością informujemy, że kolejne podmioty będą wkrótce mogły spróbować swoich sił w Programie!
 
Nowe konkursy na projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk w ramach oszczędności ruszą jeszcze w tym roku! Jeżeli poszukujesz finansowania dla swoich działań – zapoznaj się z możliwościami dofinansowania. Nabory mini-call i seed money już wkrótce!

Komitet Monitorujący programu Interreg Południowy Bałtyk w procedurze pisemnej zadecydował, że część powracających do programu środków zaoszczędzonych w ramach już zakończonych projektów zostanie ponownie rozdysponowana w dwóch rodzajach naborów. Pierwsze nabory ruszą jesienią tego roku.

NABÓR „MINI CALL”

Nabór dedykowany projektom, które są już beneficjentami programu i są na etapie wdrażania projektu. Środki będzie można przeznaczyć na aktywności związane z wpływem covid-19 na działania w projekcie, a także na działania nowe, które są ubocznym efektem wdrażania projektu – rozszerzenie wachlarzu działań w projekcie. 

  • Mini-call 1: II połowa 2020 – alokacja do przyznania w formie grantu 1,4mln EUR
  • Mini-call 2: II połowa 2021

NABÓR SEED MONEY

Nabór „projekt na projekt” otwarty dla wszystkich beneficjentów. Nabór będzie dedykowany dla wszystkich beneficjentów, którzy będą widzieli potencjał realizacji projektu w ramach programu Interreg Połduniowy Bałtyk 2021-2027. Projekty Seed Money będą musiały wpisywać się w zakres tematyczny przyszłego programu. Ten powinien być znany publicznie do końca I kwartału 2021.

  • Nabór Seed Money 1: II/III kwartał 2021
  • Nabór Seed Monet 2: III/IV kwartał 2022
Więcej informacji na stronie domowej programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.