Wyniki I naboru wniosków na projekty główne. Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – projekt BISER dofinansowany!

22-23 września 2022 roku w Kilonii odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Celem spotkania był między innymi wybór projektów głównych do dofinansowania.

Pierwszy nabór projektów głównych trwał od 8 lutego do 26 kwietnia 2022 roku. Złożono w nim 98 wniosków projektowych, a o udział w projektach ubiegało się 987 organizacji.

Komitet Monitorujący wybrał do dofinansowania:

  • 12 projektów w priorytecie 1 – „Innowacyjne społeczeństwa” w tym wniosek „WE MAKE TRANSITION”, w którym BISER jest jednym z 12 partnerów!
  • 8 projektów w priorytecie 2 – „Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody”
  • 11 projektów w priorytecie 3 – „Społeczeństwa neutralne dla klimatu”.

W sumie dofinansowanych z programu zostanie 31 projektów głównych. Czterema z nich będą zarządzać polskie instytucje. Łącznie aż 52 polskich partnerów weźmie udział w 26 zatwierdzonych projektach.

Zatwierdzone projekty:

Wybrane do dofinansowania projekty główne w pierwszym naborze wniosków

Więcej informacji.

logo programu Interreg Region Morza Bałtyckiego