Konferencja projektu UMBRELLA nt. bioekonomii w Regionie Bałtyckim

W dniach 18-19 września 2018 roku w Kalmarze, w Szwecji, odbędzie się międzyregionalna konferencja z udziałem koordynatorów Obszaru Tematycznego SUERMB Bioekonomia, organizowana w ramach projektu Umbrella pt.:

Bioeconomy – agricultural and fishery challenges for the future”

Jesienią otwarty zostanie kolejny, 6 nabór wniosków projektowych w Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Celem konferencji jest zbadanie możliwości stworzenia projektów, które mogłyby zostać złożone w tym naborze. O czym mówi się w Brukseli w obszarze bioekonomii, jak projekt Umbrella wspiera powstawanie nowych projektów i pisanie wniosków? Między innymi te tematy będą przedmiotem rozmów. Uczestnicy przyjrzą się także bliżej celom Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Spotkania odbędą się z języku angielskim.

Program i więcej informacji na naszej stronie projektu UMBRELLA: http://umbrellaproject.eu/final-agenda-for-the-bioeconomy-cross-boarder-conference-in-kalmar/
Rejestracja uczestników https://bit.ly/2wjkeuP

Projekt UMBRELLA jest współfinansowany jest ze środków programu INTERREG Południowy Bałtyk.

Czas trwania projektu: 01.01.2018 r. – 30.06.2020 r.

Budżet projektu: 986,566.00 EUR