Zamykamy projekt Nordyckiej Rady Ministrów o przedsiębiorczości społecznej

Projekt “Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego” rozpoczął się we wrześniu 2017 r i po roku właśnie się kończy. Projekt był wsparty środkami z Programu Nordyckiej Rady Ministrów w Danii. W projekcie uczestniczyło stowarzyszenie Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni w partnerstwie 3 organizacji działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości oraz pogłębiania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego:
· Social innovation centre (Łotwa);
· Sociale Entreprenører i Danmark (Dania);
· Autonomous non-commercial organization Competence Building Centre (Rosja).

Partnerzy projektu
Głównym celem projektu było pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego oraz utworzenie sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w państwach tego obszaru.
W realizację projektu zaangażowani byli przedsiębiorcy społeczni i start-upy z Polski, Danii, Łotwy oraz obwodu Kaliningradzkiego.
W ramach działań projektowych zostały przeprowadzone szkolenia z przedsiębiorczości społecznej, wizyty studyjne dla przedstawicieli akademickich, przedsiębiorców społecznych i firm rozpoczynających działalność gospodarczą w Rosji (Kaliningradzie) i Danii. Jednak głównymi rezultatami projektu są narzędzia do darmowego korzystania przez wszystkich zainteresowanych:
1) Zaktualizowana strona internetowa będąca siecią wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej Regionu Morza Bałtyckiego – www.socialenterprisebsr.net
Na całkowicie darmowej platformie jest międzynarodowa baza Przedsiębiorstw Społecznych z której można uzyskać cenne kontakty, poznać jak działa biznes prospołeczny w innych państwach. Zachęcamy też do dołączenia do naszej bazy! Ponadto na platformie zamieszczone są szkolenia online o przedsiębiorczości społecznej.
2) Nowe szkolenie online oparte o przetestowany moduł edukacyjny – http://www.socialenterprisebsr.net/2018/08/przewodnik-po-przedsiebiorczosci-spolecznej/
Specjaliści oraz obecni przedsiębiorcy społeczni utworzyli metodologię edukacyjną oraz moduł, dzięki któremu każdy w szybki i łatwy sposób może rozwinąć swoje kluczowe kompetencje. Bezpośrednią grupą docelową są istniejący i potencjalni przedsiębiorcy społeczni, edukatorzy przedsiębiorczości, także społecznej, oraz młodzież.
Metodologia i platforma edukacyjna opierają się na już opracowanych, funkcjonujących i sprawdzonych mechanizmach praktykowanych w innych krajach. Cała wiedza przedstawiona jest w uporządkowany sposób, a łatwość przyswajania wiedzy zapewniają dodatkowe animacje, prezentacje i filmiki. Moduł prowadzi krok po kroku po obszarach wiedzy z obszaru biznesu społecznego.

www.socialenterprisebsr.net
Informacje kontaktowe:
Magda Leszczyna-Rzucidło, koordynator projektu, BISER.