Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 zakończono I naboru wniosków w programie

Polecany wielu z Was Program Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-27 właśnie zakończył 1 nabór wniosków, który trwał od 20 grudnia 2022 do 15 lutego 2023.

W trakcie naboru wnioskodawcy złożyli 36 wniosków projektowych, w tym jeden projekt w którym uczestniczy BISER z projektem dotyczących e-zdrowia, który jest kontynuacją projektu typu Seed Money, jaki realizowaliśmy od maja do września 2022 roku z partnerami z Danii. Suma całkowitego wnioskowanego budżetu kwalifikowalnego wynosi ponad 67,5 mln euro. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się działanie 2.3 Programu – Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym.

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków aplikacyjnych oraz wnioskowany całkowity budżet.

Działanie ProgramuLiczba aplikacjiCałkowity kwalifikowalny wnioskowany budżet
1.1 Cyfryzacja regionu817 489 494,63 EUR
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację23 905 690,90 EUR
2.1 Wspieranie przejścia na zieloną energię46 175 497,89 EUR
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody48 813 328,73 EUR
2.3 Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego915 730 795,07 EUR
3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki712 868 952,70 EUR
4.1: Wzmocnienie zdolności do współpracy podmiotów z Południa Obszar Bałtycki (w tym społeczeństwo obywatelskie)22 667 547,31 EUR
SUMA3667 651 307,23 EUR

Łączna kwota środków EFRR przeznaczona na Program na lata 2021-2027 wynosi 79 916 558,00 EUR. Po fazie oceny oczekuje się, że wybór projektów I naboru przez Komitet Monitorujący nastąpi 22 czerwca 2023 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo na tronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 www.southbaltic.eu