Webinarium „Polska wizja regionu Morza Bałtyckiego do 2030 roku” 14 kwietnia 2021

W maju 2020 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) zatwierdzili reformę tej organizacji regionalnej. Do najważniejszych zadań zreformowanej RPMB należy zaliczyć wspieranie współpracy politycznej w regionie, elastyczne reagowanie na pojawiające się wyzwania oraz wypracowanie efektywnego modelu współpracy z innymi instytucjami w Europie Północnej. Litwa, która od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. sprawuje prezydencję w Radzie zamierza przeprowadzić ocenę osiągnięć RPMB w zakresie realizacji założeń Deklaracji Wileńskiej z 2010 r. Wnioski z oceny posłużą przygotowaniu nowego dokumentu:  wizji regionu Morza Bałtyckiego do 2030 r.

Próbą odpowiedzi na aktualne wyzwania współpracy bałtyckiej są również m.in. zakończona w lutym 2021 r. rewizja Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), dyskusje wokół aktualizacji Bałtyckiego Planu Działań HELCOM oraz poszerzenie działań Partnerstw Wymiaru Północnego o perspektywę pandemiczną.  

Celem webinarium jest dokonanie bilansu współpracy regionalnej,  wskazanie wyzwań i możliwości jej rozwoju w perspektywie 2030 r.

Uczestnicy:

dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

amb. Wiesław Tarka, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Grzegorz Poznański – Dyrektor Generalny Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego

Joanna Wojtkowska – Naczelnik Wydziału Europy Północnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

dr Magda Leszczyna-Rzucidło – Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk, Prezes BISER

dr Paweł Banaś  – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego, Ministerstwo Infrastruktury / Koordynator krajowego Sekretariatu ds. HELCOM

Moderacja: dr Damian Szacawa – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Link do rejestracji:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3oyQUysVT42ODyBa9ICE3Q