Wizyta przedstawicieli NGOs na Forum Strategii Bałtyckiej w Lappeenrancie!

Dzięki realizowanemu przez nas od kwietnia 2021 roku projektowi ENGAGE! realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, przedstawiciele partnerów projektu oraz nasi beneficjenci wzięli udział w 13 dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W dniach 27-29 września 2022 grupa 8 przedstawicieli pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 3 sektora wraz z naszym partnerem z Norwegii – przedstawicielem Regionu Agder, spotkali się w Lappeenrancie w Finlandii, by uczestniczyć w konferencji poświęconej współpracy bałtyckiej.

Forum, jak zawsze, było okazją do nawiązania kontaktów, podzielenia się doświadczeniami oraz do zaprezentowania swoich odkryć i rozwiązań. Otworzyło też dyskusję na temat:

– nowych planów i wizji dla mórz, oceanów i wód,
– nowych wyzwań dla bezpieczeństwa społecznego,
– wkładu EUSBSR w angażowanie miast i regionów,
– innowacji na rzecz cyfrowej i ekologicznej transformacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Na Forum obecnych było ok. 40 polskich przedstawicieli, spośród prawie 400 oficjalnych uczestników. Co ważne, głos i obecność organizacji pozarządowych zapewniła głownie delegacja projektu ENGAGE!, co bardzo nas cieszy!

Przedstawiciele polskich instytucji na Forum wraz z Koordynator Krajową SUE RMB p. Ewą Dębską z MSZ

W plenarnej dyskusji dotyczącej zarządzania wielopoziomowego w praktyce, udział wzięła prezes BISER, na co dzień pełniąca rolę Koordynatora Obszaru Turystyka (Policy Area Coordinator) w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej https://www.balticsea-region-strategy.eu/pa-tourism-about. W debacie reprezentowała głos 14 Koordynatorów SUE RMB, przedstawiając ocenę dwóch lat wdrażania Strategii w ramach nowego Planu Pracy (EUSBSR Action Plan) oraz zaproponowano nowe formaty działania ułatwiające realizację celów zapisanych w Strategii, zwłaszcza tych dotyczących zrównoważonej i innowacyjnej turystyki.

Drugiego dnia spotkania odbyła się też inna, ważna dla naszych NGOs, sesja plenarna, której tematem było „Finansowanie SUERMB: wspólne doświadczenia inspirują do dalszego kształtowania przyszłości regionu”. W trakcie forum zaprezentowano przegląd projektów Regionu Morza Bałtyckiego oraz przedstawiono nowe projekty wybrane do finansowania w Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, także te dotyczące turystyki. Ogłoszono także termin kolejnego  naboru na projekty współpracy międzynarodowej, w tym tzw. Małe Projekty  – będzie to 20 października 2022.

W naszym wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele: Fundacji RC, Stowarzyszenia Wama-Coop, Fundacji Mapa Obywatelska, Banku Żywności w Olsztynie, Stowarzyszenia Pozytywni ze Starogardu Gdańskiego, Malborskiego Stowarzyszenia OŚ, BISER i Rady Regionu Agder. Już wkrótce pojawią się tutaj podsumowania wyjazdu z perspektywy wszystkich naszych uczestników. Zachęcamy do przeczytania pierwszego z nich, przygotowanego przez Mateusza Dobkowskiego ze Stowarzyszenia Wama-Coop z Olsztyna, tutaj:

A poniżej mała fotogaleria z naszego wyjazdu!