Wkrótce startuje nasz nowy projekt „EmPaci” dofinansowany z programu Interreg Regiona Morza Bałtyckiego

Dlaczego EmPaci? Budżet partycypacyjny to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego.

Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Badania, a także praktyka miast korzystających z tej formy demokracji uczestniczącej wskazują, że skutkuje on wyższą jakością życia, zwiększonym zadowoleniem z usług publicznych, większą przejrzystością i wiarygodnością władz publicznych, większym udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób wykluczonych), a także edukacją obywatelską.

W Regionie Morza Bałtyckiego, tylko kilka gmin zastosowało do tej pory budżetowanie partycypacyjne. Badania wykazały, że Typowy głosujący w tych budżetach to mężczyzna, w wieku 25-65 lat, z wyższym wykształceniem. Jak zachęcić inne grupy społeczne do większej aktywności? Jak przygotować budżet partycypacyjny uszyty na miarę dla kobiet, młodzieży, seniorów?

Celem projektu EmPaci to zaangażować więcej gmin bałtyckich w wykorzystanie budżetów partycypacyjnych oraz zmobilizować obywateli do większej aktywności lokalnie i w skali regionu.

Nasi Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Stowarzyszeni:

Zobacz kartę naszego projektu tutaj:

8_EmPaci Postcard