Członkowie BISER w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027

5 września 2022 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne, posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (Komitet Konsultacyjny Interreg).

Komitet Konsultacyjny Interreg został powołany z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku z przystąpieniem Polski do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa na lata 2021-2027. Komitet ma charakter doradczy. Uczestniczy w przygotowaniu polskiego stanowiska w zakresie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych programów oraz oceny wniosków o dofinansowanie.

W skład Komitetu Konsultacyjnego Interreg wchodzą reprezentanci ministerstw, województw, partnerów gospodarczych i społecznych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Wśród członków Komitetu jest delegacja 4 osób reprezentujących organizacje pozarządowe – na wniosek Ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do Komitetu wybrano:

  • dr Magdę Leszczyna-Rzucidło (Członek Komitetu) z rekomendacji BISER
  • Piotra Steca (zastępca Członka Komitetu) z rekomendacji BISER.

Lista instytucji, które zadeklarowały udział w pracach Komitetu  (PDF 40 KB)