Diagnoza sektora NGO związanego z energią odnawialną i ochroną środowiska

okład

Diagnoza stanu i aktywności funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych
i wybranych małych gmin w Polsce północnej w obszarze energetyki.

Opracowanie powstało w ramach umowy o współpracę pomiędzy Grupą ENERGA a Stowarzyszeniem „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych” BISER z Gdyni, które w ramach tego porozumienia zobowiązało się do przeprowadzenia analizy i badania środowiska organizacji pozarządowych, małych średnich gmin oraz innego typu partnerów lokalnych w Północnej Polsce (działających na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego) w obszarze:

  • energii odnawialnej;
  • zarządzania środowiskiem;
  • promowania/zainteresowania tematyką niskoemisyjnych technologii uzyskiwania energii z węgla;
  • ochrony środowiska i temacie tzw. ubóstwa energetycznego.

Raport zawiera diagnozę środowiska organizacji pozarządowych (z obszaru Polski północnej) działających w obszarze tzw. energetyki obywatelskiej, wskazuje na cele i charakterystykę tego środowiska, kierunki działania oraz możliwości wpływania na procesy decyzyjne zachodzące w temacie energetyki w Polsce i – być może – Regionie Morza Bałtyckiego.

W przedstawionej diagnozie jej zakres został zdominowany przez potrzebę identyfikacji potencjału podmiotów pozarządowych i małych gmin związanych z energią odnawialną i ochroną środowiska. Mamy świadomość, że również powinno się też uwzględnić działalność innych podmiotów lokalnych nie nastawionych na  zysk w obszarze energii odnawialnej i zarządzania środowiskiem oraz zainteresowanych promocją niskoemisyjnych technologii uzyskiwania energii z węgla, a ponadto tematem tzw. ubóstwa energetycznego. Problematyka ubóstwa energetycznego zostanie uwzględniona w drugim raporcie przewidzianym w harmonogramie prac.

W opracowaniu oraz załączonej bazie formatu Excel znajdą się informacje o zidentyfikowanych przez BISER podmiotach, które zostały przez nas wytypowane jako ważne z punktu widzenia ewentualnych przyszłych projektów współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Przedstawiamy informacje o obszarze aktywności tych interesariuszy, ich działalności statutowej, dotychczasowej aktywności projektowej, w tym w projektach międzynarodowych itp.

 

Pełny raport dostepny jest tutaj:

Diagnoza sektora NGO związanego z energią odnawialną i ochroną środowiska (1)

Raport opracowany przez zespół redakcyjny BISER, Gdynia 2018

Na okładce wykorzystano fragment zdjęcia z https://pixabay.com/photo-2359937/

Przygotowanie i publikacja raportu została wsparta
przez Grupę Energa w ramach Strategii CSR Grupy Energa.