Forum Bałtyckiej Sieci NGOs w 2019 roku odbędzie się w Rydze!

W dniu 22 stycznia 2019 zapraszamy na spotkanie – konsultacje poświęcone przyszłorocznemu Forum Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych, w której aktywnie uczestniczymy prowadząc Polski Punkt Kontaktowy (forcal point). W tym roku Forum odbędzie się w dniach 9-11 maja w Rydze, na Łotwie.

Wydarzenie przewidziane jest dla około 100 uczestników – reprezentantów organizacji pozarządowych ze wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego, także z Norwegii i Islandii. Doroczne spotkanie Sieci Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego – Baltic Sea NGO Network (BS NGON) odbywa się regularnie od 2004 roku. Nasza sieć opiera się na współpracy organizacji sektora pozarządowego państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). W ramach wspomnianej struktury organizacje pozarządowe współpracują na rzecz wzmacniania współpracy w Unii Europejskiej, wspólnych projektów współpracy o charakterze people-to-people, kreują wspólne stanowiska odnośnie ważnych kwestii, np. przyszłości strategii makroregionalnych. Ten ostatni punkt w tym roku realizujemy bardzo szeroko, bo informując także o Strategii UE dla Dunaju (EUSDR), przekazując ich dobre praktyki związane z organizacją spotkań dla organizacji pozarządowych, tzw. Participation Day.  Jak co roku przeprowadzimy także konsultacje w sprawie przyszłości Strategii UE dla RMB, a wnioski przekażemy na Forum.

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli sektora obywatelskiego, administracji publicznej, mediów oraz niezależnych środowisk eksperckich.

 

Wkrótce podamy więcej szczegółów nt. programu wydarzenia i możliwości uczestnictwa dla polskich organizacji pozarządowych!

 

Polski punkt kontaktowy prowadzą wspólnie:

  • Stowarzyszenie „Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER”
  • Stowarzyszenie „Podaj Rękę;
  • Fundacja RC.