Określenie priorytetów: etapy procesu budżetowania obywatelskiego

Po przeprowadzeniu analizy status quo budżetowania obywatelskiego w Regionie Morza Bałtyckiego, projekt #EmPaci wprowadza drugi produkt projektu skierowany do personelu administracyjnego, lokalnych radnych i innych decydentów w samorządach lokalnych. Dokument “PB Type Groups” ma na celu zapewnienie wglądu w zasady projektowania BO i refleksję nad pomysłami, jak BO może być wdrażane w oparciu o konkretne warunki wstępne gminy i jej obywateli.

Historia ewolucji budżetowania obywatelskiego sięga lat 80-tych ubiegłego wieku kiedy to wzrosła liczba inicjatyw budżetu partycypacyjnego i obecnie na całym świecie wdrażane są tysiące różnych procesów. Żaden z nich nie jest już tak jak inny, a różnice tkwią w szczegółach. Ponieważ kategoryzacja jest trudna, ale konieczna, dlatego też w niniejszym dokumencie stworzono zbiór materiałów, który dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat czynników związanych z obywatelami i gminą, które mają wpływ na możliwe fazy procesu BO.  Wkład stanowią krótkie tabele z wytycznymi oraz wynikająca z nich tabela “PB type group construction kit”. W celu pokazania rezultatu, tabela została wypełniona przypadkiem udanego procesu BO w Sztuttgarcie.

Przedstawione prezentacje podnoszą świadomość skomplikowanych zagadnień związanych z wdrażaniem BO. Praktycy uzyskają porady w wielu ważnych kwestiach, m.in:

– Które fazy są możliwe dla procesu BO?

– W jakich fazach ograniczenia prawne wpływają na projekt procesu?

– Jakie działania, mimo mniejszych środków finansowych, są efektywne kosztowo?

– Jakie są tematy dla poszczególnych grup obywatelskich?

– Jak wyglądają ewentualne ograniczenia propozycji?

– Jak powinien wyglądać zespół projektowy dla BO? Czy obywatele mogliby zostać włączeni do zespołu projektowego?

– Czy bierze się pod uwagę obciążenie pracą pracowników administracji?

– Dlaczego kontrola wykonalności jest ważna?

– Kiedy należy przeprowadzać kontrolę wykonalności wniosków?

– Jaki jest możliwy harmonogram etapów procesu?

– Jakie zachęty mogą zachęcić do wysokiego udziału?

– Kiedy możliwe jest uzyskanie informacji zwrotnej?

– Czy w końcu zapewniona jest przejrzystość całego procesu BO?

Nawet jeśli nie ma (jeszcze) żadnej porady w konkretnej dziedzinie tabeli zestawienia materiałów, jest ona otwarta do rozbudowy i stawia pytanie każdemu użytkownikowi i praktykowi: „Czy powinienem się nad tym zastanowić? Czy to pole jest naprawdę puste?”

Zapraszamy do lektury!

http://empaci.eu/photo/Files/GoA%202.1%20PB%20type%20groups%20working%20document_final%2024112020.pdf

Obrazek 2