Postawmy na zieleń! – Podczas burzliwej dyskusji w Gdyni podkreślono potrzeby obywateli

W sierpniu 2023 r. Urząd Miasta Gdyni zorganizował dyskusję w grupie fokusowej w ramach projektu We Make Transition!. Wśród 9 uczestników byli decydenci, aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzieży oraz właściciele firm. Grupa rozmawiała o tym, czym są zielone przestrzenie partycypacji, dlaczego odgrywają tak ważną rolę i czego oczekuje się od miasta w tym obszarze.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat zielonych obszarów partycypacji, takich jak ogrody społecznościowe i kieszonkowe, a także ogólnego „zielonego projektowania” w mieście, m.in. rabaty kwiatowe i pasy zieleni. Najbardziej znane są te pierwsze, gdyż często powstawały w ramach projektu Klimatycznego Miejskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozsiane po całym mieście, są miejscem, w którym ludzie mogą się spotkać i spędzić czas wśród zieleni, mając czas na złapanie oddechu i wyhamowanie, a także czerpanie z tego korzyści, sadzenie i zbieranie jadalnych roślin w sezonie.

Ważnym punktem dyskusji była także potrzeba powiększenia terenów zielonych na terenie miasta w sposób zrównoważony i przemyślany – podnoszono, że część projektów powinna być przyjazna środowisku, wzbogacająca różnorodność biologiczną, nie tylko roślinną, ale mając na uwadze na owady, ptaki i inne organizmy.

Uczestnicy podkreślali potrzebę zaangażowania się w proces projektowania i jego realizacji, a także uzyskania informacji zwrotnej na temat przebiegu projektu. Kolejną podkreślaną kwestią była potrzeba większej ciągłości, ponieważ projekty często są jednorazowe, a ludzie chcą, aby było to dzieło trwałe. Ponadto, poruszono kwestię złożoności jaka często towarzyszy biurokracji w przypadku wszelkich projektów miejskich – obywatele są zniechęcani wizją wizyty w Urzędzie Miasta i koniecznością załatwiania wszystkich dokumentów i procedur.

Zwrócono uwagę, że poza Urzędem Miasta w Gdyni nie ma zbyt wielu organizacji i instytucji, które robią cokolwiek zauważalnego dla środowiska. Wymieniono tylko kilka, co wskazuje na potrzebę aktywizacji społeczeństwa, zarówno poprzez edukację, jak i umożliwienie ludziom przejęcia inicjatywy.

Jako możliwe rozwiązania zaproponowano organizowanie bardziej społecznych dyskusji z decydentami, ale także upowszechnienie aplikacji miejskiej wśród mieszkańców, utworzenie lub dodanie platformy wymiany wiedzy i pomysłów na temat tworzenia zielonych przestrzeni partycypacji. Uczestnicy mocno podkreślali znaczenie edukacji na wszystkich poziomach, począwszy od przedszkoli, poprzez wszystkie szkoły, a skończywszy na urzędnikach i decydentach Urzędu Miejskiego. Główną radą było także zachęcenie jak największej liczby osób z różnych grup do czynnego udziału w tego typu inicjatywach i upewnienie się, że osoby te wiedzą, że odgrywają kluczową rolę w całym procesie przemian.