Aktualności, WMT

Gdyńska dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji zachęciła do działania: „Bądź odważny, zostań liderem”

We wrześniu 2023 r. w Gdyni, w ramach projektu We Make Transition! zorganizowano dyskusję tematyczną na temat zrównoważonej konsumpcji. W dyskusji wzięli udział właściciele firm, aktywiści, pracownicy miast i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy drugiej grupy fokusowej w Gdyni dyskutowali na temat zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu: dobrych praktyk i...

Aktualności, WMT

Dyskusja na temat zrównoważonego rolnictwa przyciągnęła 20 uczestników z gminy wiejskiej Hämeenkyrö w Finlandii

W ramach projektu We Make Transition! w sierpniu 2023 r. w miejscowości Hämeenkyrö, położonej 35km od miasta Tampere, została zorganizowana dyskusja grupowa na temat zrównoważonego rolnictwa i stylu życia. Dyskusja dostarczyła różnych perspektyw na wartość i potencjał zrównoważonego rolnictwa, gdyż uczestniczyli w niej przedstawiciele władz lokalnych, decydenci, rolnicy, uczelnia rolnicza,...

Aktualności, WMT

Gospodarka odpadami biodegradowalnymi i możliwość rozwoju bioregionu – dyskusja w grpach fokusowych w Vidzeme

W ramach programu We Make Transition! Region Planowania Vidzeme, we współpracy z lokalną gminą zorganizował dwa wywiady grupowe z różnymi zainteresowanymi stronami. Dyskucja pierwszej grupy fokusowej poświęcona była omówieniu rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Druga skupiała się na możliwościach rozwoju bioregionu na terenie Parku Narodowego Gauja w Vidzeme. W...

Aktualności, WMT

Postawmy na zieleń! – Podczas burzliwej dyskusji w Gdyni podkreślono potrzeby obywateli

W sierpniu 2023 r. Urząd Miasta Gdyni zorganizował dyskusję w grupie fokusowej w ramach projektu We Make Transition!. Wśród 9 uczestników byli decydenci, aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych i młodzieży oraz właściciele firm. Grupa rozmawiała o tym, czym są zielone przestrzenie partycypacji, dlaczego odgrywają tak ważną rolę i czego oczekuje się...

Aktualności, WMT

Grupy fokusowe w regionie Helsinki-Uusimaa omawiały gospodarkę współdzielenia, zrównoważoną żywność i użytkowanie budynków

„Czy wybór dziesięciu różnych marek ketchupu to naprawdę wolność wyboru? Dokonywanie naprawdę zrównoważonych wyborów powinno być znacznie łatwiejsze.” Rada Regionalna Helsinki-Uusimaa zorganizowała trzy grupy fokusowe, do których zaproszono odpowiednie podmioty z różnych części regionu. Tematy dyskusji pokrywały się z tematyką inicjatywy Helsinki-Uusimaa Circular Valley, dążącej do zapewnienia synergii oraz podejmowania...