Gdyńska dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji zachęciła do działania: „Bądź odważny, zostań liderem”

We wrześniu 2023 r. w Gdyni, w ramach projektu We Make Transition! zorganizowano dyskusję tematyczną na temat zrównoważonej konsumpcji. W dyskusji wzięli udział właściciele firm, aktywiści, pracownicy miast i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Uczestnicy drugiej grupy fokusowej w Gdyni dyskutowali na temat zrównoważonego rozwoju w naszym codziennym życiu: dobrych praktyk i wyborów zakupowych, możliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą społeczeństwo w zakresie ograniczania marnowania żywności i upcyklingu.

Edukację uznano za ważną: „Działa u podstaw, od samego początku, w domu i w naszym sąsiedztwie, kiedy tylko mamy taką możliwość”.

Ponadto uczestnicy podkreślili potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie śladu węglowego i wodnego. Podczas spotkania bardzo podkreślana była potrzeba wyjścia z bańki ludzi już świadomych i dotarcia do reszty: „Jak przekonać ludzi, że naprawdę warto?”

Najpopularniejszą odpowiedzią było pokazanie im dobrego przykładu, dotarcie do nich poprzez pokazanie namacalnych korzyści działań proekologicznych, na przykład poprzez aspekt ekonomiczny, który – w czasach inflacji – wydaje się najskuteczniejszą metodą działania. Uczestnicy wymienili także inicjatywy, które chcieliby, aby były bardziej popularne, np. stacje upcyklingu i więcej restauracji dostępnych w aplikacjach ograniczających marnowanie żywności, ale przede wszystkim mapę lub listę miejsc przyjaznych środowisku, w których mogliby robić zakupy, uczyć się i spędzać czas. Zwrócono także uwagę na to, że nie ma wystarczającego wsparcia ze strony miasta i to nie w formie funduszy, a raczej polecania i reklamowania istniejących już miejsc wspierających zrównoważony rozwój.

Uczestnicy wyrazili swoje obawy dotyczące postrzegania zrównoważonego rozwoju – mówi się, że jest kosztowny, jest to trend tymczasowy, niewygodny i kłopotliwy. Kolejną kwestią poruszaną w dyskusji był brak komunikacji i poczucia odpowiedzialności wśród obywateli i decydentów, którzy powinni zachęcać do takich działań. Niewłaściwe podejście, polegające na karach zamiast stosowaniu systemu nagród, może również zniechęcić ludzi do zrównoważonego podejścia.

Mimo to wśród uczestników dyskusji było sporo nadziei i pozytywnej energii – zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań na poprawę sytuacji. Uczestinicy dyskusji widzieliby się w roli inicjatorów rozpoczynających „rewolucję” poprzez wyciągnięcie ręki do miasta jako ekoinicjatywy, a następnie nawiązywanie kontaktów z innymi aktywistami i firmami, polecanie swoich usług i produktów, wreszcie kończąc na małych zmianach, które my, jako jednostki, możemy i powinniśmy dokonywać:

„Zacznij od swojej okolicy, pomóż sąsiadom sortować śmieci, porozmawiaj z nimi, naucz kilka osób nowych rzeczy, bądź wytrwały, bądź odważny, zostań liderem”.