SUCCES – projekt promujący społeczny crowdfunding finansowany z Programu Erasmus+

Rozpoczynamu nowy projekt w BISER! Już od października rusza projekt „SU-CCES!” , który ma na celu promowanie zaangażowania obywatelskiego w społecznościach i tworzenie poczucia wspólnej odpowiedzialności w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Projekt opiera się na trzech filarach tematycznych, bardzo bliskich BISERowi:
1) Zrównoważony rozwój,
2) Działania obywatelskie,
3) Crowdfunding.
Projekt ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych, koncentruje się na wzmocnieniu pozycji społeczności w celu odgrywania aktywnej roli w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i promuje odpowiedzialne odpowiedzialne korzystanie z crowdfundingu obywatelskiego.

Jakie działania zamierzamy wdrożyć?

W SU-CCES! planowane są trzy podstawowe działania:

1) Przegląd literatury z wywiadami fokusowymi na temat roli crowdfundingu obywatelskiego w zaangażowaniu społecznym (WP2),

2) opracowanie narzędzi edukacyjnych (WP3, WP4, WP5), tj. stworzenie materiałów szkoleniowych, programów treningowych i grywalizacji,

3) wdrożenie nowopowstałych programów szkoleniowych i narzędzi edukacyjnych (WP6), który obejmuje testowanie i wdrażanie opracowanych narzędzi w rzeczywistych warunkach, tj. z udziałem lokalnych aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej (PreCamps i BondCamp).
BondCamp).

W dużum skrócie – naszym celem na najbliższe 2 lata jest podnoszenie świadomości i promowanie zrównoważonego rozwoju w społecznościach, skupienie się na umożliwieniu społecznościom odgrywania aktywnej roli w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz promowanie odpowiedzialnego korzystania z crowdfundingu obywatelskiego.

Spotkanie otwierające projekt z naszymi partnerami: IMC Krems (Lider) Wydział Ekonomiczny UG UiA – Universitetet i Agder IED Institute of Entrepreneurship Development oraz Bucarest University of Economic Studies odbędzie się już w listopadzie w Krems, w Austrii.

Kierownik projektu w BISER: dr Magda Leszczyna-Rzucidło magda@biser.org.pl

Profil LinkedIn projektu: https://www.linkedin.com/company/su-cces/posts/?feedView=all