Przedstawiciele BISER na dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Rydze

W dniach 4-5 października odbyło się 14 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiej (SUERMB). W tym roku ponad 400 przedstawicieli z 8 państw nadbałtyckich spotkali się w Rydze na Łotwie.

Forum stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie Morza Bałtyckiego, skupiające wiodące kraje oraz zainteresowane strony w celu promowania współpracy, zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniania więzi między regionami. W spotkaniu uczestniczyła też Prezes BISER – Magda Leszczyna-Rzucidło oraz Koordynator Projektu WeMakeTransition #WMT Anna Dudziak.

Wydarzenie jest okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a dzięki nowym znajomościom – może być szansą na rozwój nowych inicjatyw i pomysłów dla Regionu Morza Bałtyckiego.

programie spotkania można było znaleźć ciekawe sesje tematyczne o innowacjach, zrównoważonym rozwoju, zaangażowaniu młodzieży w procesy decyzyjne czy też o programie Interreg Region Morza Bałtyckiego i jego osiągnięciach. W ramach Forum organizowane były też warsztaty oraz Networking Village, które zapewnią możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń oraz rozwijanie i promowanie nowych pomysłów i inicjatyw dla regionu. Na jednym z warsztatów Johanna Leino, Liderka projektu WeMakeTransition #WMT prezentowała informacje o dotychczasowej współpracy w ramach naszego projektu. Więcej o roli BISER w WMT oraz o działaniach projektowych można przeczytać tutaj: https://interreg-baltic.eu/project/we-make-transition-interreg-baltic-sea-region/