Ruszyła Bałtycka Platforma Młodzieży #BSYP

Baltic Sea Youth Platform – Platforma dla młodych ludzi z regionu Morza Bałtyckiego. 

Wzmocnienie pozycji młodych ludzi oraz wspieranie ich udziału w podejmowaniu decyzji i kreowaniu polityki w regionie Morza Bałtyckiego. Platforma dla młodych ludzi (BSYP) pozwoli organizacjom młodzieżowym na osiągnięcie pełni swoich możliwości poprzez wspieranie ich w formułowaniu nowych pomysłów i realizowaniu ich – a wszystko w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dzięki platformie młodzi ludzie będą mogli zaangażować się na wielu poziomach w tworzenie wspólnego planu działania i tożsamości regionalnej w regionie Morza Bałtyckiego. 

Jakie są cele partnerstwa?


1. Zwiększenie wpływu młodych ludzi na politykę regionu.
2. Stworzenie narzędzi, które pozwolą na lepsze przekazywanie wiedzy.
3. Wspieranie innowacyjnych projektów, które opierać się będą na zainteresowaniach i możliwościach młodych ludzi i dotyczyć szerokiego wachlarza dziedzin.

 

Co uda się dzięki niemu osiągnąć?


Efekty działania platformy mają być konkretne i dostępne dla organizacji młodzieżowych oraz osób decydujących o regionie Morza Bałtyckiego, a w perspektywie także innych makroregionów. Mają one wspomagać promowanie regionu oraz tożsamości regionalnej. Pierwszym wynikiem działania platformy będzie wirtualna platforma zrzeszająca młodych ludzi, organizacje oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące regionu, a także pozwalająca na kontakt i współpracę między nimi. Sama platforma zostanie dopasowana do potrzeb młodych ludzi znad Bałtyku oraz wymagań osób
decydujących o regionie. Pozwoli ona na interakcje, komunikację oraz współpracę bez oglądania się na granice państw, a także poznawanie rówieśników oraz osób podejmujących decyzje w bezpiecznym środowisku, umożliwiając efektywne współdziałanie. Platforma stworzy również Baltic Sea Youth Power Box, czyli swoistą bazę wskazówek oraz pomocy w dialogu międzykulturowym, kształtowaniu polityki regionu, zaangażowania młodych ludzi oraz ich wspierania. Zostanie ona opracowana specjalnie dla młodych ludzi z regionu Morza Bałtyckiego, a później może służyć jako wzór dla innych regionalnych platform tego typu. Poza tym, uczestnicy platformy otrzymają możliwość zaangażowania się w tworzenie Miast Kultury Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Cultural Cities) – kluczowego projektu w ramach obszaru polityki kulturalnej w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Platforma tworzyć będzie również sprawozdania zewnętrzne, by pokazać, jak powstała i jakie projekty zostały dzięki niej zrealizowane. Ponadto utworzone zostaną zalecenia dla organów decyzyjnych w regionie, mające na celu podkreślenie perspektywy młodych ludzi w taki sposób, by ich poglądy oraz przesłanki mogły dotrzeć do osób podejmujących decyzje dotyczące naszej przyszłości.

Jak zostanie to osiągnięte?

Platforma działać będzie jak parasol, koordynując działania organizacji
młodzieżowych między sektorami, opierając się na różnych planach i
obszarach działania EUSBSR (Strategii Unii Europejskiej dla regionu
Morza Bałtyckiego). Strategiczni partnerzy zarówno z projektu Erasmus+, jak innych organizacji, spotykać się będą fizycznie i wirtualnie kilkukrotnie w ciągu roku, by rozmawiać o postępach i kolejnych krokach, które należy podjąć w związku z projektem. Co najmniej raz do roku odbędzie się tzw.
Multiplier Event, mający na celu informowanie partnerów o postępach
oraz efektach działania platformy. Dodatkowo, młodzi ludzie zyskają miejsce, w którym bezpiecznie dzielić się będą mogli pomysłami i działaniami, które pozwolą im aktywniej brać udział w podejmowanych przez społeczeństwo działaniach. Dzięki temu powstaną plany  zrównoważonego działania dla przyszłych pokoleń, a także ukształtują się przyszli eksperci, dla których ważna będzie integralność i stabilność regionu Morza Bałtyckiego.

Nic o nas bez nas – to właśnie zapewnić ma platforma!
Kaarina Williams
Senior Adviser
for Regional Identity
+46 (0) 73 062 88 96
kaarina.williams@cbss.org
Aline Mayr
Youth representative
of the BSYP
+46 (0) 720 304 665
aline.mayr@cbss.org

BSYP in brief PL