Spostrzeżenia grup fokusowych w Uusikaupunki i Kemiönsaari w południowo-zachodniej Finlandii

„Więcej lokalnych rozmów na temat zrównoważonego rozwoju!”. W południowo-zachodniej Finlandii projekt We Make Transition! zgromadził przedstawicieli społeczności lokalnej, aby omówić perspektywy młodych ludzi w zakresie zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej pracy i przedsiębiorczości, różnorodności biologicznej i zrównoważonej konsumpcji w mieście Uusikaupunki i małej gminie Kemitoön.

Kluczowym przesłaniem dyskusji na temat młodzieży i zrównoważonego rozwoju był fakt, że praca na rzecz zrównoważonego rozwoju nie powinna budzić większego niepokoju u młodych ludzi. Dorośli muszą ponosić odpowiedzialność, a młodzież powinna mieć możliwość zadawania pytań na temat zrównoważonego rozwoju.

Omawiając zrównoważoną pracę i przedsiębiorczość w Kimitoön, dyskutujący doszli do wniosku, że na archipelagu większość źródeł utrzymania pochodzi z sezonowych małych przedsiębiorstw. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek często mają mało czasu na włączenie zrównoważonego rozwoju do swojej pracy. Jednak aspekt zrównoważonego rozwoju społecznego wygląda świetnie: wszyscy młodzi ludzie mają pracę wakacyjną, a wielu przedsiębiorców zatrudniło uchodźców. W ich zgranej społeczności istnieją również ogromne możliwości:

Tutaj, na archipelagu, ludzie umieli radzić sobie z niewielkimi zasobami, żyć oszczędnie, dzielić się tymi zasobami i współpracować. Potrzebujemy tej wiedzy z powrotem i musimy korzystać z dobrodziejstw naszej zgranej społeczności. Jeśli zjednoczymy się, aby wprowadzać innowacje, możemy być prekursorami!

/Pracownik projektu ds. zrównoważonej produkcji żywności/

Tematyka bioróżnorodności w Uusikaupunki wzbudziła zainteresowanie w kontekście terenów rekreacyjnych i lasów. Potrzeby różnorodności biologicznej nie zawsze są znane obywatelom. Dyskusja ujawniła także systemowe powiązanie między produkcją energii a różnorodnością biologiczną – połączenie, do którego z pewnością wrócimy podczas naszych przemian!

Wyzwanie, jakim jest osiągnięcie zrównoważonego poziomu konsumpcji, wydawało się przytłaczające. Walczymy z globalnymi zjawiskami zakupów online, szybkiej mody i efektu skali – co oznacza, że firmom posiadającym duże linie produkcyjne łatwiej jest przetrwać na rynku, a mała lokalna produkcja rzadko radzi sobie pod względem finansowym.

Nasza gospodarka rynkowa funkcjonuje w odwrotnym kierunku niż ograniczanie poziomów konsumpcji i spożywanie bardziej zrównoważonych produktów. Ta kultura musi się zmienić.

/Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem obszarów wiejskich/

Jednak istnieje potencjał w lokalnych stowarzyszeniach, które już wspierają zrównoważony rozwój, często nie nazywając w ten sposób swoich działań. W projekcie WMT! ważnym zadaniem będzie wydobycie tego potencjału na światło dzienne.

Najważniejszym przesłaniem dyskusji był fakt, że ludzie chcą przestrzeni, w których można omawiać kwestie zrównoważonego rozwoju w łatwy i proaktywny sposób oraz aby były one częścią lokalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy podkreślili także znaczenie zaangażowania w dyskusje szerokiego spektrum podmiotów:

Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie niektórych osób czy podmiotów, bo to są sprawy wszystkich.

/Przedstawiciel stowarzyszenia ekologicznego/

Dzięki dyskusjom zdobyliśmy wiedzę na temat tego, jak te tematy są postrzegane lokalnie. Dobrze doceniana jest siła własnych działań i dawanie przykładu jako jednostki. Jednak pomysły na to, jak połączyć siły, aby wywrzeć większy wpływ, można sformułować jedynie w drodze większej liczby dyskusji i spotkań między podmiotami społeczności lokalnej. Te lokalne punkty wyjścia są szczególnie ważne dla zrozumienia różnic pomiędzy miastami i mniejszymi gminami oraz odpowiedniego dostosowania kolejnych działań w ramach projektu.