Analiza Status Quo budżetu obywatelskiego w krajach Regionu Morza Bałtyckiego

Po długich i szczegółowych pracach nad projektem #EmPaci, są gotowe do zaprezentowania pierwsze wyniki czyli Analiza Status Quo budżetu obywatelskiego w krajach Regionu Morza Bałtyckiego:
https://lnkd.in/eGCdbUz
Aby dać wyobrażenie o tym, jak można wdrożyć budżetowanie partycypacyjne, niniejszy raport dostarcza informacji na temat obecnego stanu i skupia się na każdym z krajów partnerskich projektu EmPaci – Finlandii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Polsce i Rosji – a także Danii, Estonii i Szwecji.
Razem możemy zyskać większą władzę w podejmowaniu decyzji w ramach lokalnych, regionalnych lub krajowych instytucji publicznych!

W raporcie, na poziomie krajowym przedstawiono opis krajów i definicje budżetu obywatelskiego (BO), opis udanych projektów BO oraz potencjalnych przeszkód i sposobów wspierania BO w tych krajach. W dalszej części Raport zawiera szczegółowe informacje o tych gminach, okręgach lub regionach planistycznych, w których projekt EmPaci planuje albo wdrożenie nowych, albo przeprojektowanie już istniejących procesów BO. W tym celu wybrano 9 lokalizacji, w których przeprowadzono Akcje Pilotażowe dot. budżetu obywatelskiego: Lahti (Finlandia), Bützow (Niemcy), Obwód Planistyczny Vidzeme (Łotwa), Rietavas i Telšiai (Litwa), Bielsko-Biała (Polska) oraz Moskovskaya Zastava/Moscow region Sankt-Petersburg, Osada Miejska Suoyarvskoye w Republice Karelii i Obwód Gatchina w Obwodzie Leningradzkim (Rosja).

Miejsca te są bardzo różne pod względem otoczenia, możliwości finansowych, charakterystyki mieszkańców i ram prawnych. Mają one różne etapy wdrażania BO, od braku doświadczenia do kilku udanych cykli BO. W związku z tym, wszystkie miejsca mają do czynienia z różnymi wyzwaniami, od rozpoczęcia czegoś nowego do poprawy czegoś istniejącego. Udostępniając takie informacje, wiedzę i praktyki, interesariusze mogą znaleźć odpowiednie inspiracje mające zastosowanie w ich własnym regionie lub gminie. W związku z tym, można rozważyć stworzenie wizji „Jak BO mogłoby wyglądać w naszej gminie? „Co moglibyśmy zmienić, by usprawnić proces BO?” Niniejszy dokument ma zatem na celu budowanie zdolności do wdrażania BO w Regionie Morza Bałtyckiego.

Analiza Status Quo jest tylko jednym z pierwszych wyników projektu EmPaci. Wkrótce, w ciągu najbliższych miesięcy, planowane jest opublikowanie kolejnych materiałów:

– Przewodnik BO Blueprint: Udane projekty BO, również poza BSR, zostaną przeanalizowane i zaprezentowane najlepsze praktyki;

– Przewodnik i opis podejść do BO (tj. adaptacji lokalnych);

– Przewodnik dla praktyków na temat tego, jak wdrażać BO;

– Matryca Cech Narzędzia Budżetowania Publicznego z interaktywnymi możliwościami wyboru i filtrowania;

– Podręcznik on-line i różne materiały szkoleniowe wspierające organizatorów BO w działaniach edukacyjnych;

– Plan komunikacji i upowszechniania dla lepszego zrozumienia sposobu organizacji tych procesów.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.empaci.eu, aby dowiedzieć się więcej o projekcie i najnowszych wynikach lub relacjach społecznych partnerów krajowych zaangażowanych w projekt.

Budżetowanie partycypacyjne jest procesem demokratycznego podejmowania decyzji, w którym obywatele biorą udział w przygotowaniu i przyjęciu budżetu gminnego lub publicznego. W BSR tylko kilka gmin regularnie stosuje proces BO. Jeśli jesteście zainteresowani otrzymaniem wsparcia na rozwój swojego BO, prosimy o kontakt z najbliższym partnerem EmPaci. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie www.empaci.eu.

Razem możemy zyskać większą władzę w podejmowaniu decyzji w ramach lokalnych, regionalnych lub krajowych instytucji publicznych!