Projekty

KLIKNIJ IKONĘ ODPOWIEDNIEGO PROGRAMU, ABY ZOBACZYĆ INFORMACJE NT. NASZYCH PROJEKTÓW

  1. Umbrella – Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea – projekt współfinansowany ze środków projektu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

     

 

 

 

 

 

 

2. “Social entrepreneurship development in the Baltic Sea Region” – projekt wspólfinansowany ze środków Nordyckiej Rady Ministrów, projekt NORDEN 17055

3. “Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region” współfinansowany ze środków programu Erasmus+, Ref. Number: 2017-1-LV01-KA204-035413

 

 

 

 

4. Diagnoza sektora NGO związanego z energią odnawialną i ochroną środowiska  w ramach statutowej działalności BISER oraz aktywności w projekcie UMBRELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region

Interreg Region Morza Bałtyckiego

BYSED – BSR youth social entrepreneurship development – projekt wsółfinansowany ze środków programu Seed Money Facility Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

7. ASOS

 

 

 

 

8. Program Europa dla Obywateli

9. Działalność w ramach punktu kontaktowego Baltic Sea NGO Network:

 

Zobacz też archiwum naszych projektów z lat 2004-2011:

Folder Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym
pdf Wstęp do dialogu międzypokoleniowego w demokracji uczestniczącej
pdf Cele, działania i rekomendacje – Przestrzeń publicznaw dialogu międzypokoleniowym
pdf Międzypokoleniowe przełamywanie egoizmów
pdf Podstawy teoretyczne dialogu społecznego
pdf Dialog spoleczny w praktyce
pdf Dialog międzypokoleniowy w Rumi
Folder Hinteland
pdf HINTERLAND – międzynarodowa sieć obszarów oddalonych pl
pdf HINTERLAND potentials for a spatial development under the aspects of decline
Folder GMINNA SPOŁECZNOŚCIOWA SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
pdf Newsletter nr 1 Sieć spolecznościowa Rumia
pdf Newsletter nr 2
pdf Podstawy Agendy 21 dla młodziezy
pdf Poster 1
pdf Poster 2
pdf Poster 3
pdf Poster 4
pdf Projekt GMINNA SPOŁECZNOŚCIOWA SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Folder ECOREGION
pdf ECOREGION – PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM W RMB
pdf Ecoregion – część II – dobre praktyki
pdf EcoRegion – Perspectives – Terytorialna Spójność Regionu Bałtyckiego
pdf EcoRegion Deklaracja Gdyńska
pdf EcoRegion_Flyer_PL
pdf Projekt EkoRegion – podstawowe informacje
pdf Studia_nad_rozwojem_zrownowazonym 2004
Folder Agora
pdf Agora – publikacja
pdf AGORA – sustainable tourism development
pdf AGORA cele i rezultaty
pdf IV_Projekt Agora