Projekty

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów międzynarodowych i krajowych realizowanych przez Stowarzyszenie BISER w ostatnich latach.

  1. Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Umbrella – Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea – projekt współfinansowany ze środków projektu Interreg Południowy Bałtyk; 2014-2020

UMBRELLA – podstawowe informacje o projekcie

   

2. Nordic Council of Ministers

“Social entrepreneurship development in the Baltic Sea Region” – projekt wspólfinansowany ze środków Nordyckiej Rady Ministrów, projekt NORDEN 17055

3. Program Erasmus+

“Improvement of the social entrepreneurship networking and educational possibilities in the Baltic Sea region”; 2017-2019 współfinansowany ze środków programu Erasmus+, Ref. no: 2017-1-LV01-KA204-035413

Informacje o projekcie:

Zapraszamy do korzystania z otwartej „Sieci Wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych”

“Promotion of social entrepreneurship in youth sector by digital and informal education tools (InDigiSE)”; 2020-2022; współfinansowany ze środków programu Erasmus+, Ref. no: 2019-3-LT02-KA205-006559

Informacje o projekcie:

Nasz projekt o młodzieżowej przedsiębiorczości społecznej InDiGiSE

“Social Seed”, 2019-2022

www.socialseedproject.eu

Parę słów o naszym projekcie Social Seed Erasmus +

„Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego” SENBS2020; 2020-2022

Kontynuacja projektu Erasmus+ „Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz społecznej przedsiębiorczości i możliwości edukacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego” SENBS2020

4. Diagnoza sektora NGO związanego z energią odnawialną i ochroną środowiska  w ramach statutowej działalności BISER oraz aktywności w projekcie UMBRELLA; 2018-2019;

5. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

“EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region”, 2018-2021;

Informacje o projekcie: www.empaci.eu 

Poznaj lepiej nasz projekt EmPaci Interreg Region Morza Bałtyckiego

“BYSED – BSR youth social entrepreneurship development”, 2016-2017; projekt wsółfinansowany ze środków programu Seed Money Facility Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

6. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

7. ASOS

„PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WSPÓLNOTY LOKALNEJ W DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWYM”,2014-2015; współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Podsumowanie projektu ASOS “Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym”

8. Program Europa dla Obywateli

”Citizens of macro-regions for a stronger Europe”, 2018-2020

Informacje o projekcie:

Publikacja projektu”Citizens of macro-regions for a stronger Europe”

An alternative positive voice – the citizens’ shadow report” ; 2020-2021

Informacje o projekcie:

We joined new Europe for Citizens project on EU macroregions!

9. Działalność w ramach punktu kontaktowego Baltic Sea NGO Network:

 

Zobacz też archiwum naszych projektów z lat 2004-2011:

Folder Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej w dialogu międzypokoleniowym
pdf Wstęp do dialogu międzypokoleniowego w demokracji uczestniczącej
pdf Cele, działania i rekomendacje – Przestrzeń publicznaw dialogu międzypokoleniowym
pdf Międzypokoleniowe przełamywanie egoizmów
pdf Podstawy teoretyczne dialogu społecznego
pdf Dialog spoleczny w praktyce
pdf Dialog międzypokoleniowy w Rumi
Folder Hinteland
pdf HINTERLAND – międzynarodowa sieć obszarów oddalonych pl
pdf HINTERLAND potentials for a spatial development under the aspects of decline
Folder GMINNA SPOŁECZNOŚCIOWA SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
pdf Newsletter nr 1 Sieć spolecznościowa Rumia
pdf Newsletter nr 2
pdf Podstawy Agendy 21 dla młodziezy
pdf Poster 1
pdf Poster 2
pdf Poster 3
pdf Poster 4
pdf Projekt GMINNA SPOŁECZNOŚCIOWA SIEĆ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Folder ECOREGION
pdf ECOREGION – PLANOWANIE PRZESTRZENNE W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM W RMB
pdf Ecoregion – część II – dobre praktyki
pdf EcoRegion – Perspectives – Terytorialna Spójność Regionu Bałtyckiego
pdf EcoRegion Deklaracja Gdyńska
pdf EcoRegion_Flyer_PL
pdf Projekt EkoRegion – podstawowe informacje
pdf Studia_nad_rozwojem_zrownowazonym 2004
Folder Agora
pdf Agora – publikacja
pdf AGORA – sustainable tourism development
pdf AGORA cele i rezultaty
pdf IV_Projekt Agora